fredag 22 september 2017

Utspel från Miljöpartiet - Vad tror du rätt eller fel?

I morse (måndags) ser jag på nyheterna att Miljöpartiet har gjort ett "miljö" utspel om att de vill att folk skall skaffa elcyklar och använda dessa istället för bil. För att uppmuntra de som vill ha elcyklar så skall Miljöpartiet och regeringen gå in och subventionera köpen med 25%. (upp till 10 000kr) Det vill säga ta av skattemedel för att de som vill ha elcykel.

Tanken var nog god i början, men vad glad jag skulle bli om MP tänkte färdigt (för en gångs skull) när de skall göra insatser för miljön. Visst är cykel MYCKET bättre än bilen, dock endast de som inte är utrustade med elmotor. Så mitt  förslag till MP är att de istället skall gå in och subventionera vanliga cyklar upp till 10 000kr istället.

Varför? Enkelt, en elcykel har ett batteri som långt ifrån är miljövänligt, tvärtom är det en riktig skurk om man ser till tillverkning samt återvinningen av dessa lithiumbatterier. Siffror när det kommer till elbilar så kostar det för miljön mer av vad vinsten är just i tillverkningen av dessa batterier. Det är någon som har räknat ut att om  du köper en bil (el) och sedan har den HELA ditt liv så har du ändå inte tjänat in tillräckligt för miljön motsvarande vad det kostar miljön att tillverka och återvinna dessa batterier. Efter samtal med Naturvårdsverket så berättar de att återvinningen av batterier till fordon återvinns på två ställen i Europa (Frankrike och Belgien) det mesta av batteriet går att återvinna då det finns ekonomisk vinning att göra det. Dock så återvinner INGEN lithium då det är för kostsamt att ta reda på detta och i dagsläget så deponeras detta ämne på hög. En konventionell cykel kan återvinnas till 100% och mest troligt på hemmaplan (Sverige). Osäker när det kommer till gummiåtervinning.

Om man också ser till att istället ge subventioner på en vanlig cykel så är det fler punkter det finns vinning på, den främsta är folkhälsan då de som använder en cykel får motion och på så sätt blir de friskare, om detta finns det massvis av forskning som visar fördelarna med enkel vardagsmotion.  En elcykel, och enligt MPs presstalesman så ger även elcykel motion, mycket möjligt men i jämförelse med en konventionell cykel är det försvinnande lite. När MP hänvisade till fördelar med elcykel (batteristyrd) jämför med en bil så fanns det massvis av forskning, när jag bad om vilken forskning de då hänvisar till så kunde de inte ta fram detta och de hade för mycket att göra så de kunde inte heller ta fram denna forskning till mig.

När jag sedan kontaktar Chalmers (Miljösystemanalys) och där Anders Norfeldt om de kan visa på mig forskning rörande batterier berättar de följande - Forskningen rörande batterier går främst ut på bilbatterier, och de håller med om att idag är inte tekniken för batterier ultimat, dock betonar de att forskningen går framåt i rasande fart. De håller med om att just för tillfället så är tillverkningen som sker till 90% i Kina ingen bra lösning då deras elproduktion är långt ifrån ren, och mycket, väldigt mycket, energikrävande för att tillverka dessa batterier.

De betonar dock att de tycker att former som denna lösning som MP har kommit fram med kan verka som en katalysator för att skjuta fram tillverkningen ytterligare. Men han sa även att visst är det mest en förhoppning och gissning. Han berättar även att han tycker att debatten om att elcykeln skall vara räddningen för miljön blivit lite snedvriden då det absolut bästa alternativet om man skall se till miljösynpunkt är en traditionell cykel, d.v..s. en som drivs med trampor och muskler.

Vi själva frågan om och när en elcykel börjar ge plus för miljön, för när den kommer  så står den kraftigt på minus, så är även denna fråga mycket komplex. Det är så många faktorer som spelar roll, om den som börjar använda en elcykel vad och hur transporterade denne sig tidigare, dock sa han att om det är en som tidigare körde bil och som drivs med fossila bränslen så går det rätt så fort att ersätta denna och hamna på ett plus, men är det en som tidigare hade en miljöbil i någon form så tar det längre tid och till sist och som  många tror är det en som tidigare åkte kollektivt och istället väljer cykeln så tar det än mer tid innan den med elcykeln hamnar på plus.

Anders välkomnar dock debatten om just batterier som skall driva det ena och det andra, för ibland så kan lösningen vara så att den ligger mycket längre fram i tiden än vad vissa politiker kan tro.

//Fritz

Inga kommentarer: