torsdag 7 mars 2013

Sista inlägget för ett par dagar om soppan i SCF

Pölders hastighet under bilfärd
Igår fick jag ta del av ett brev som förbundsrevisor och tillika en av kandidaterna till Ordförandeposten skickade ut igår till alla cykeldistrikt + de fyra som är kvar i styrelsen.
Jag kommer att publicera hela innehållet i brevet under mitt inlägg, dock så ställer jag mig lite frågande om lämpligheten att en kandidat till posten som ordförande och egenskap av revisor för förbundet i ett försök att få folk att ge sittande styrelse sitt stöd gentemot GS.
I min bok så har Åke Hansson genom detta agerande förbrukat mitt förtroende till att representera svensk cykel.

Appropå förtroende, jag vet inte om Styrelseledamoten Tony Pölder har ett minne som en... men med tanke på "intervjun" som han gav till CS.se igår så måste det nog vara så, att ge sig på GS Karlsson med argument att GS baktalar och kritiserar styrelsen offentligt, hur var det nu då? Javisst ja Pölder startade en blogg i SCF:s namn.. hur var språket, och vem var det då som kritiserade styrelsen och cykelsverige oggentligt i egenskap som ett av SCF språkrör och på ett av SCF:s protokollförda websidor. Sidan finns fortfarande kvar: http://svenskacykelforbundet.blogspot.se/ Gå in och läs, som jag skrev igår på CS.se sida i kommentarsfälet udner intervjun, är mannen 51 eller 14? Varför jag frågade detta är bl.a. hans inlägg på sin "privata" blogg (som han f.ö. länkar till från sin företagssida)  är bilder på halvnakna tjejer och sedan verkar ha en fetisch för stillettklackar... På denna blogg så hånar han offentligt tillika en medlem i en cykelklubb och som har en förtroende post inom svensk cykel utan pardon. I just det fallet så kan man ju även där fundera på lämlighet att representera Svensk Cykel, han lägger ut bilder när han kör i 155km/h + 138km/h FOTAR hastigheten,alltså släpper ratten i den farten. Då det är mycket på tapeten om säkerhet för oss cyklister så kan man ju fundera på hans lämplighet att respresentera SCF och oss, eller? Jag bifogar några skärmdumpar från hans "blogg".. Länk till bloggenär: http://tonypolder.blogspot.se/ seriöst! Visst att jag kan vara hetsk och ha sstarka ord i viss mån, skillnaden är at jag inte representerar någon utan mig själv, han representerar Svensk Cykel och i egenskap som detta skall han föregå med gott exempel.

Men en klyscha som slog mig, det är skillnad på folk och fär, GS får inte kritisera styrelsen, men styrelsen får offentligt kritisera och håna andra, Pölder! Det finns ingen ON/OFF knapp när man representerar ett förbund.

Ang. Jegenstams intervju på Eurosport, så borde hon tänka tillbaka till Hofvets tid när det blev sådant liv när hon och hennes företag skulle utveckla hofvets hemsida. Hon var ordförande då, och nu som ordförande för SCF borde hon tänka en och två gånger innnan hon "tar på sig" uppdrag i egenskap som ordförande för SCF till sitt företag. Jiizzzzzz!

Nåja här är brevet från Åke Hansson: Revior för SCF och kandidat till ordförandeposten..


Verksamhetsrevisorns syn på verksamheten i Svenska Cykelförbundet

Vid Svenska Cykelförbundets förbundsmöte i mars 2012 blev jag vald till verksamhetsrevisor för år 2012. D.v.s. jag skall för CykelSverige granska hur Svenska Cykelförbundet sköter sin verksamhet. Mina uppdragsgivare är alltså hela CykelSverige. Nämnas kan att beslutet att ut-se mig till verksamhetsrevisor var enhälligt,
Av tradition har verksamhetsrevisorn lämnat en skriftlig rapport till GS och styrelsen. Så har också jag gjort (daterad 2013-02-21). Också av tradition så har ej heller denna rapport delgetts CykelSverige. På grund av alla skriverier, rykten och andra diskussioner väljer jag nu att delge punkterna i rapporten, samtidigt som jag vill påpeka vissa felaktigheter som förekommit i debatten. Dvs mina uppdragsgivare (CykelSverige) får härmed redan på hur min revision utfallit. Detta inför förbundsmötet den 9 mars 2013.
Följande punkter fanns med i min rapport (utan rangordning):

1.      Sveriges cykelföreningars medlemsregister sköts dåligt, vilket bland annat innebär minskade intäkter från RF till SCF.

2.      Arbetet med grengrupperna har inte fungerat tillfredställande.

3.      Ledningsfunktionen, som skulle ledas av GS, har ej fungerat.

4.      Beslutad satsning på föreningsutvecklare har ej fungerat.

5.      Tänkte rekryteringsarrangemang har ej genomförts optimalt.

6.      Idrottslyftet
- Stämmer användningen med RF:s anvisningar
- Beslutad öppenhet av Idrottslyftet på hemsidan sker inte

7.      Disciplinnämnden beslut publiceras ej på hemsidan

8.      Interna kontrollen kring redovisningen bristfällig
- Avstämningsbrister
- Felkonterade kostnadsställen

9.      Sena underlag till styrelsen, vilket bland annat inneburit stadgebrott

10.  Sena underlag inför styrelsemötena

11.  Styrelsebeslut som strider mot förbundsmötesbeslut

12.  Trist arbetsklimat mellan styrelse och GS.
Jag har i rapporten påtalat att styrelsen är SCF:s högsta beslutande organ (mellan förbunds-mötena). Den skall inte arbeta operativt. Kansliets uppgift är att verkställa styrelsebesluten. Detta innebär också att kansliet är Svenska Cykelförbundets operativa organ. Jag har noterat att GS ett par gånger arbetsvägrat under året. Det har varit att han vägrat att komma på styrelsemöte och tagit semester när budgetunderlaget skulle fram. Nu har han också skriftligen påtalat att han inte kommer på hela förbundsmötet i mars 2013.
Om jag vore styrelseledamot skulle jag inte heller acceptera att GS kallar styrelseledamöterna för idioter. Jag har själv hört GS göra denna bedömning av styrelsen. Andra omnämnande av enskilda styrelseledamöter kan jag inte ens sätta på pränt.
GS bedömning av beslutsrätten på styrelsemötet den 1 december är helt felaktig. Personalrepresentanten var ej kallad, så långt är det rätt. Men personalrepresentanten har ej rösträtt i vår styrelse. Därför blir besluten på detta styrelsemöte gällande. Jag kan hänvisa i frågan till RF:s chefjurist Christer Pallin. Märk också att vår yrkesrevisor skriver i revisions-berättelsen att styrelsen inte handlat mot våra stadgar.
För övrigt har vår yrkesrevisor skrivit en fyra sidor lång kritisk rapport efter fullgjord revision. Däri kan man bland annat läsa att GS fått en extra månadslön under året, beviljats av dåvarande styrelseordförande (Yvonne Mattsson). I ett annat brev skriver vår yrkesrevisor att ”det måste ske en skärpning av kontroll bokslutsprocess”. Skarp skrivning för att komma från en yrkesrevisor.
Vill också passa på att förneka att styrelsen har arvode för sitt arbete. De enda som har betalt för arbetet i SCF är de anställda på kansliet.
Slutligen ser jag att vår GS också verkar som valberedning och anmodar CykelSverige att rösta på ett visst sätt. Ännu värre är det då detta inte är första gången han agerar på detta sätt. Tidigare har han framfört synpunkter vilken revisor som förbundet skall ha. Dvs de som skall revidera honom själv. HÄPNADSVECKANDE.
Jag säger som biskop Brask gjorde redan i början av 1500-talet i samband med Stockholms blodbad: Härtill är jag nödd och tvungen!

Åke Hansson
Verksamhetsrevisor i
Svenska Cykelförbundet


**********************************

Hälsningar,
Fritz

3 kommentarer:

Bruse sa...

Jag är för dåligt insatt i soppan, det erkänner jag.

Men vad tusan har någons sexuella läggning eller privata intressen med saken att göra? Jag trodde i min enfald att vi kommit lite längre år 2013.

Fritz sa...

Hallå Bruse,

Självklart klagar jag inte på hans sexuella intressen, de får han ha utan problem. Dock anser jag då han representerar Svensk cykel bestående av tjejer/kvinnor och pojkar/män det direkt olämpliga i att publicera sådana bilder. Det tog ju tid innan SCF skaffade sig en jämställdshetsplan, dock då SCF ingår i RF så tror jag säkert att det finns en policy ang. pornografisk material, rökning, alkohol, diskriminering etc etc. Vilket han som ledamot skall följa.

I dag när tjejer/kvinnor har problem just med att de pekas ut i stereotypa vinklingar så tycker jag att ett förbund och dess representanter skall förgå med gott exempel, men vad han sedan gör inom husets 4 väggar bryr jag mig inte en sekund om.

Mvh
Fritz

Anonym sa...

Låt oss hoppas att nuvarande styrelse kommer hållas så intakt den kan bli även för 2013.
Arbetet som den nuvarande styrelsen har satt upp bör slutföras.
Om fd orföranden tillsammans med GS i SCF innan Jan Ekman fått fortsätta leka kontor vette tusen hur illa det kunnat gå.

Under hennes tid teknades inga sponsoravtal alls, licenspengen sköt i höjden och även en licens tillkom för att köra vissa motionslopp.
Och detta har väl även du Fritz som Aftonbladet`brukar kalla "rasat" också mot detta?
Med dina inlägg det sista så driver denna sida också drevet mot att att nuvarande styrelse ska bort. Och vad du står är ganska enkelt att genomskåda.

Gnäll gärna men kom med något konstruktivt för att göra det bättre i så fall. Vad kan du göra för att svensk cykel ska må bättre?

Att se allt negativt måste vara jobbigt.Dåligt bemötande i butiker, kassa föräkringsbolag, dyra motionslopp... jisses...

// Visionären