fredag 4 april 2014

Gran Fondo Stockholm: "Vi arbetar med kniven mot strupen"

Thomas Perslund VD Sweden Arena Management (Friends Arena) Foto (c) Friends Arena
Cykelbloggar och Svenska Cycling Plus rapporterade i onsdags att Gran Fondo Stockholm saknar tillstånd för att genomföra sitt arrangemang den 24 maj. De myndigheter som sköter tillstånd uppgav att de var mycket kritiska till hur det hela har hanterats. Nu medger Thomas Perslund, VD för Friends Arena, att det hela hade kunnat skötas bättre och menar att de nu arbetar med kniven mot strupen.

Under torsdagen kontaktade Cykelbloggar och Svenska Cycling Plus Thomas Perslund, VD för Friends Arena, som bekräftade att det hela inte har skötts bra.  Han menade att den första ansökan som Gran Fondo Stockholm lämnade in till Länsstyrelsen var dålig redan från början och att den inte skulle ha lämnats in över huvudtaget. Thomas berättade att organisationen bakom loppet mottog kraftig kritik mot bansträckningen från länsstyrelsen, polisen och trafikverket. Thomas poängterade dock att intentionerna från projektgruppen var goda, då  alla i gruppen och även han själv har ett stort cykelintresse. Projektgruppens mål är enligt Thomas att arrangemanget skall bli så bra som möjligt och han berättade att en ny tillståndsansökan lämnades in till polisen i måndags. Bansträckningen i den nya ansökan skulle enligt Thomas överensstämma med polisens önskemål om en sträcka dragen norrut.

Thomas erkände att organisationens planer för ett bra och fint cykellopp kanske var större än vad som är lämpligt, sett från myndigheternas sida. Han berättade också att valet av partner, avseende tillståndsansökan, till arrangemanget var fel och där hade de nog önskat sig lite mer. För ett par månader sedan övervägde Gran Fondo Stockholm att lägga ner arrangemanget, vilka ett par parter föreslog, men samtidigt tyckte de att det vore synd då så många har arbetat hårt med arrangemanget, vilket ledde till att de bestämde sig för att göra ett försök till.  Thomas försäkrade även att startavgifterna från samtliga anmälda betalas tillbaka om loppet mot all förmodan inte kommer att genomföras, samt att de sponsorer som gått in i projektet kommer att få tillbaka sina satsningar. Cykelbloggar och Svenska Cycling Plus har fått uppgifter från flera källor om att det vid dags datum är runt 1700 anmälda till loppet.

Vidare berättade Thomas att han själv nu har klivit in i projektet och att han gör allt för att loppet skall gå av stapeln. Han har tät kontakt med berörda parter, så som polis, Stockholms stad och länsstyrelsen. Han beklagade att det blivit som det blivit, och att de är fullt medvetna om att tiden är inte på deras sida, bl.a. på grund av att ansökan lämnades in så sent.  
-Vi arbetar med kniven mot strupen och jag kan bara beklaga att det blivit så här, sa Thomas.

Senare under torsdagen presenterade Gran Fondo Stockholm på sin hemsida den nya bansträckningen samt starttiden för loppet. Starttiden för loppet är redan kl 07:00 på lördagsmorgonen. Cykelbloggar och Svenska Cycling Plus tog del av bansträckningen och konstaterade att Gran Fondo Stockholm fortfarande vill in i city. Bansträckningen går bl.a. över S:t Eriksplan, ner till Sveavägen och vidare till Sergels torg, runt obelisken och sedan uppför Kungsgatan för att ta sig ut ur city över Östermalm. Det är tänkt att svängen in genom city skall vara under begreppet "master" med vilket menas att alla cyklister cyklar i samlad grupp, fram till Stocksund där tidtagningen börjar och farten släpps fri. Kanske är den tidiga starten ett sätt för Gran Fondo Stockholm att underlätta tillståndsansökan. Även om arrangarören hävdar att ansökan lämnades in i måndags finns det fortfarande ingen ansökan diarieförd hos polisen.

Redan i onsdags talade Cykelbloggar och Svenska Cycling Plus med Fredrikshof IF CK:s ordförande som uppgav att Fredrikshof fortfarande arbetar för att arrangemanget skall bli av och att den information klubben har fått är att ansökan är inlämnad. Klubben sitter med i alla projektgrupper som rör arrangemanget men i övrigt hade ordföranden inga kommentarer.

En anonym källa inom Fredrikshof IF CK bekräftar mycket av det vi rapporterade om i artikeln i onsdags. När vi berättade för vår källa om Thomas Perslunds kommentar om valet av partner, sa vår källa att klubben till en början bara deltog i arrangemanget med sitt klubbnamn eftersom Gran Fondo Stockholm behövde en SCF-ansluten cykelklubb som arrangör, men att de sedan togs in i projektet i höstas då man redan var väldigt sent ute med planeringen av loppet. På frågan vad det är som gått fel var svaret att dels kom klubben in för sent och dels att projektledaren för arrangemanget inte har den kunskap som krävs för att arrangera ett cykellopp med ett så stort antal cyklister. Vår källa berättade vidare att alla nu arbetar hårt för att loppet ska genomföras, men tillägger att tiden är inte till deras favör.

Cykelbloggar och Svenska Cycling Plus konstaterar att tanken bakom loppet är god och att ett  stort cykellopp Stockholm skulle kunna gagna hela den svenska cykelsporten. Liksom Thomas håller vi tummarna för att tillståndet som skall vara inlämnat till polismyndigheten går igenom och att arrangemanget blir bra, även om tiden inte är till Gran Fondo Stockholms fördel.

Fritz Olsson
Cykelbloggar.se och Svenska Cycling Plus
 

2 kommentarer:

Bruse sa...

Håller tummarna!

Martin S Ek sa...

Intressant och hoppas så klart att "Gran Fondot" går att genomföra.

Ställer mig fortfarande tvivlande till att de vill få in ca 2000 cyklister genom innerstan ca kl 07 en helgmorgon.
Vad kan de vinna på det? Inga Stockholmare ute så tidigt och därmed inte så mycket reklam för loppet. Dessutom alla trafikljus som stoppar upp och frustrerar när alla deltagare bara vill cykla.

Bättre då att förlägga starten norr om stan och hålla till där.