onsdag 12 juni 2013

Brevet till Vätternrundan och deras svar! (UPPDATERAD)


Vid det här laget är de flesta medvetna om höjningen av startavgifterna som Vätternrundan (VR) kommer att genomföra inför 2014 års lopp. Sedan det blev känt och många höjde sina röster runt om detta så kom även uppgifterna att föreningar runt om i landet författade ett brev till VR:s kansli där de motsatte sig detta och gärna skulle vilja se en förklaring varför VR valde att göra detta.

www.Cykelbloggar.se har nu kommit över brevet till VR och även VR:s svar till föreningarna.

Jag väljer att inte publicera breven i sin helhet, utan poängtera de olika punkterna föreningarna använder. VR:s svar till föreningarna var i princip en upprepning av vad Eva Lena Frick sa till mig per telefon. Dock så skall vi titta lite extra på det återigen.

Vilka punkter är det som föreningarna har tagit upp som är väsentliga för att motsätta höjningen som VR gör?  Mina kommenterar i kursiv text.
1. De skriver att de vill ha en dialog med VR och försöka få till att VR går tillbaka till den gamla prissättningen. När jag sedan frågade om de hade övriga synpunkter efter att jag fått tag på breven, så berättar de att VR:s svar inte lämnde någon möjlighet till dialog. enligt vad de tyckte.2. De poängterar att VR har blivit ett viktigt mål för många cyklister och med detta så har tillströmningen till de olika klubbarnas VR-träning ökat markant de sista åren, de hänvisar även till att genom detta ökar de de säkerheten för deltagarna, inte bara för de som kör i deras klunga, utan även för de andra som finns utefter banan. Helt riktigt, de får invanda cyklister som vet hur det är att ligga i grupp och skador och risken för vurpor minimeras
3. De skriver vidare att denna höjning kommer att minmera de olika klubbarnas tillströmning av nya medlemmar, samt att det är få som är villiga att betala denna höjning. Även detta är korrekt, dock så tror jag nog att om de ändrar attityden på själva träningen och istället för att vara en sluten grupp lära ut rent allmänt hur det är att cykla i klunga så kan de bibehålla tillströmningen, i alla fall till en viss mån.4. De nämner vidare att med detta så kliver VR flera år tillbaka med fokusen på säkerhet, då det återigen kommer att bli löst sammansatta klungor efter banan, där inte många känner till de olika cyklisters sätt att agera när de väl sitter i sadeln. De tror också att med detta att intresset kommer att svalna avsevärt från de olika klubbarna, och med detta så kommer VR att förlora på det i längden.
Absolut kommer VR att förlora på detta kortsiktigt, långsiktigt vet vi inte än, då det är svårt att sia hur olika männsikor agerar, dock är det ett faktum att det var inte många år sedan det endast var ca 5000 åkare som föranmälde sig, och först i mars kom VR upp i 18 000 anmälningar, men genom förbokningar från klubbar och företag, så bokade de upp en stor del av alla startbevis rätt så omgående, och de två sista åren har det blivit slutsålt när de öppna startbevisen väl släppts i början på november.Brevet är underskrivet av ett stort antal klubbar runt om landet.

Hur reagerade VR (Eva-Lena Frick) på detta brev? Som jag skrivit tidigare så var hennes svar mer eller mindre en upprepning på vad hon redan sagt till mig per telefon.
Det som de trycker på är speciellt rättvise frågan, det skall vara möjligt för alla att få ett startbevis. Hon trycker också på att alternativet är att vänta till den öppna anmälningsdagen (4/11) och sedan får en starttid som kan i princip hamna var som helst. (VR tjänar ytterligare om du vill byta startgrupp 200:-/gruppbyte) Hon hänvisar återigen till vad de som kör en Svensk Klassiker fått betala, dock nämner hon bara i förbifarten att de har ända till i mars på sig att anmäla och betala sin avgift..Till skillnad från mitt samtal så hänvisar hon i sitt svar även att de för en diskussion med Trafikverket och andra myndigheter att få igenom sina 30 bilfria mil, och att det kostar pengar. Intressant då detta ALDRIG kommer att gå att genomföra, detta då det skulle innebära att et stort antal människor skulle bli avskurna från omvärlden i ca 36 timmar. Sträckor kommer att bli bilfria, det har de redan, men helt. Glöm det! Det är bara ett försäljningsknep från VR att bl.a. kunna ursäkta sin prissättning.Hon avslutar sitt svar med att de har bjudit in subgrupperna till ett möte den 14/6 (om två dagar) där de är välkomna att lämna synpunkter och alternativ. Ja vad kan de säga? Mitt råd är till de som ev. kommer att gå är att : Detta är sista gången vi kör VR!

Förändringar sker, absolut! Men får det kosta vad som helst? Nej, tycker jag. Men när jag frågade en av föreningarna som skrivit brevet till VR, så säger de att de kommer att minska ner på anmälningarn från deras förening, dock att det finns några som inte känner sig klara med VR och kommer att vilja köra även nästa år, de är även villiga att betala höjningen för att bli garanterad startgrupp då de önskar. En annan förening jag pratade med i går, sa att nästa år så struntar de i sina två startgrupper.
Vad innebär detta för VR? Ja jag hoppas faktiskt att det blir ett steg tillbaka för dem, med innebörden att de inte kommer att sälja alla startbevis inför 2014. Detta kommer att innebära att fler föreningar som hjälper till får mindre pengar och då kommer de att ställa krav på VR att återgå till det gamla.
Men även sponsorer etc kommer att se ett minskat intresse och då blir det inte lika intressant att vara med. Vad tror ni?

Lite siffror, är det 22 eller 23 000 startbevis de säljer? Jag räknar på 22 000, skulle de mot all förmodan sälja slut på 50% som de säger skall vikas för förbokningarna, så innebär detta en siffra på 19 250 000:-, alltså nitton MILJONER tvåhundra femtio tusen kronor, resterande startbevis för 1350:- innebär ytterligare 14 850 000:- Totalt för bara Vätternrundan, tjejvättern, halvvättern etc är inte med i dessa siffror: 34 100 000:- Detta får de mellan 10 månader och 8 månader i FÖRSKOTT. Det ni! Svårt att misslyckas med en sådan affär! :D Vad de sedan får in för Tjejvättern, Halvvättern, alla namnändringar, gruppbyten och sponsorerna är skrivet i stjärnorna

Så min vädjan till er alla som gillar att köra VR, stå över ett år, för allas skull! Tvinga dem att gå tillbaka till det gamla, VR: ursäkter är bara ett spel för galleriet, för i slutändan är det bara pengarna som räknas, för ni skall väl inte tro att de "värnar om svensk cykling" i mina ögon gör de tvärtom. Som jag har skrivit förr, Girigbukar är vad de är.

Ge mig gärna dina synpunkter och gör din röst hörd, jag kan lova dig att det här kommer fram till VR:s kansli, speciellt då det är lite mer än två dygn kvar till att de första rullar ut efter Vätternrundan.

Hälsningar,
Fritz

UPPDATERING
Jag blev utmanad av en "HEFF" i Norrköping att jag skulle publicera VR:s hela svar för att vara "trovärdig" dock anser jag att det inte tillför något annat än en upprepning av vad hon berättade för mig per telefon. Men för att INGEN skall tro att jag "förvanskar" något så lägger jag ut svaret här:


Hej!

Tack för ert gemensamma mail och reaktioner på den planerade hanteringen av förbokade grupper på Vätternrundan 2014. Nedan följer ett försök till förklaring av bakgrunden till detta:

Sedan en lång tillbaka har Vätternrundan erbjudit större grupper att kunna förboka startplatser och därmed erhålla fasta starttider. Detta har blivit mycket populärt och fler och fler har nyttjat denna möjlighet de sista åren.
Detta i kombination med att platserna de sista åren har blivit fulltecknade väldigt snabbt har gjort att många röster höjts och haft synpunkter på denna, som man tyckt, orättvisa tilldelning/fördelning av startplatser.
När man tidigare anmälde sig då startfältet hade nått olika starttider var det t ex väldigt många som erfor att tiderna mellan 04 och 06 tog slut väldigt fort, på bara någon minut flyttades starttiderna  framåt dessa två timmar då väldigt många förbokade grupper redan hade anmält sig innan vi öppnade ordinarie anmälan. De senaste åren har vi ju,som ni känner till, gått ifrån detta förfarande och erbjuder nu att man kan önska starttider. Situationen med att de mest attraktiva tiderna på morgontimmarna fortfarande har varit svåra att få tillgång till har dock fortsatt av samma anledning som tidigare. 

Då väldigt många har hört av sig och framfört synpunkter på att detta upplevts orättvist har en förändring inför 2014 beslutats. Maximalt 50% av startplatserna kan vara förbokade och maximalt 50% av starttiderna per timme likaså. Den tidigare nivån på minst 30 deltagare för att kunna få förboka  grupp höjs till 40. Alla nuvarande grupper erbjuds nu att anmäla intresse för att fortsätta med sin förbokning och nya grupper med minst 40 deltagare erbjuds samma möjlighet, det som gäller är " först till kvarn".
Inför 2014 kommer vi att förändra ordinarie anmälan till Vätternrundan p g a det stora trycket under kort tid. Under sommaren och hösten kan man skapa grupper med önskat antal cyklister i och gruppledaren kan ändra/lägga till/dra ifrån namn hur mycket man så önskar ända fram till dess att anmälan öppnar kl 19.00 den 4/11 2013 och man skriver in ett gruppnummer som innehåller samtliga gruppmedlemmars uppgifter och önskemål om starttid för gruppen Anmälningsavgiften är då 1 350kr/person och avgiften betalas när man får ett bekräftelsemail på om man erhållit önskade startplatser. 

Ingen garanti finns dock för detta utan när platserna är slut kommer möjligheten att anmäla sig att stänga och man ställs på en reservlista. När tiden för betalning har gått ut kommer vi att fylla på från denna lista då de som inte erlagt betalning stryks från sin plats. Om man som grupp med minst 40 deltagare vill vara garanterad att alla får en startplats och att den önskade gemensamma starttiden erhålls finns alltså möjligheten att välja att boka detta mot en förhöjd avgift som då är 1 750 kr/ person.

Vi har valt att sätta prisnivån här p g a följande:
De klassikerplatser, som vi under mars månad varje år, erbjuder som garanterade för de som har genomfört minst skidmomentet i En Svensk Klassiker, har  möjlighet att anmäla sig sent men kan inte  önska starttider. Kostnaden för dessa platser har t o m 2013 varit 1 650kr/person. Med den generella höjningen inför 2014 kommer denna nivå att bli 1 750 kr.
De förbokade grupperna har både garanterade platser och starttider men måste anmäla sig innan ordinarie anmälan öppnar för att detta ska kunna garanteras.
Vi har bedömt dessa förutsättningar som likvärdiga och därmed tillämpar vi samma pris på båda dessa möjligheter. Vår förhoppning är att denna förändring ska uppfattas som mer rättvis än tidigare hantering! 
Vi strävar hela tiden mot lösningar för att utveckla våra events och kunna erbjuda fler att delta.  
Ett exempel är arbetet med att utveckla bilglesa sträckor och den avsiktsförklaring som är skriven tillsammans med Trafikverket på några års sikt i detta ärende ger möjlighet till ännu mer utveckling inom detta område under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålls.

Vi kommer att bjuda in till ett möte med samtliga gruppledare för Sub9 grupperna under fredagskvällen den 14/6 för att, dels gå igenom förutsättningarna inför 2013 års evenemang, men också lyssna in/diskutera synpunkter på hur man ser på framtidens event ur olika aspekter, ni är varmt välkomna att delta! Platsen är Motala Convention Center (Folkets Hus) kl 17.00 den 14/6.

Vi diskuterar ständigt nya idéer hur vi ska utvecklas!

Vätternrundans vision är att vi leder utvecklingen och får fler att cykla. I detta arbete är ni ute i cykelsverige en mycket viktig förutsättning. Intresset för att delta i motionsevenemang är större än någonsin och många väljer att anmäla sig för att ha " en morot" för att komma igång.
Ju fler som är med, ju fler potentiella medlemmar finns det möjlighet för er att få välkomna till er klubb. Vi är mycket glada för att ni utvecklar cykelkunskapen hos alla dessa personer, stort TACK för ert fantastiska engagemang!

Hör gärna av er om något är oklart!

Varmt välkomna till Motala och Vätternrundan, vi ses!

Eva-Lena Frick
VD,

17 kommentarer:

Cyklissa! sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Björn sa...

Bra jobbat Fritz, det bästa man kan göra är att frysa ut VR med att ignorera deras lopp, inte diskutera med dom, bara strunta i att cykla VR. Då kommer det hända grejer!!!!

Christopher sa...

Jag gör min första och sista start i år...

Anonym sa...

Har vägrat i ala år.Men i år var jag sugen på att göra en klassiker men skippade då VR ville 1900 i avgift

O sa...

Jag kör min andra Vätternrunda nu 2013.
Genomför dom höjningen är det garanterat den sista.
Det är synd. Gillade det förra året men någon måtta får det faktiskt vara på utsugandet...

O sa...

Jag kör min andra Vätternrunda nu 2013.
Genomför dom höjningen är det garanterat den sista.
Det är synd. Gillade det förra året men någon måtta får det faktiskt vara på utsugandet...

Anonym sa...

Håller med dig Fritz! Har kört VR 5ggr och jagat tider de senaste gångerna! Tyckt att det varit kul faktiskt! Men sedan detta blev känt så har jag mer eller mindre tappat glädjen till detta jippo. Tyvärr så har jag en startplats till i år men har mycket starka funderingar på att "skita i det"! Inte enbart för denna utveckling av loppet utan mest för säkerheten kring det! Varje år jag kört så har man sett flera olyckstillbud ut med vägarna! Börjar faktiskt bli skraj med så många ovana cyklister i klungorna!

Snabbare, starkare, snyggare sa...

Ja, det blev ingen Vätternrunda för mig i år (och inte blir det nästa år heller). Framförallt för, som anonym ovan skriver, olyckstillbuden som jag upplevt som riktigt obehagliga. Att det sen är riktigt dyrt - om än välorganiserat, har inte haft något att klaga på i övrigt när jag kört - gör bara beslutet ännu enklare!

Mikael sa...

Har själv inte kört loppet på några år nu, priset och den bristfälliga säkerheten är skälen.
Kör numera andra mindre och långt billigare lop istället.
Vätternrundan var rolig en gång i tiden innan tidtagningen och därigenom jäkten började 2001.
De första åren därefter var dock hyfsat ok men sedan en fyra-fem år tillbaka har det inte känts kul längre och det av flera skäl.
Så ingen Vättern för mig heller.

Anonym sa...

Jag tycker gränsen har passerats och kommer inte anmäla mig igen. Tre rundor har det blivit... Nu är det inte bara VR som försöker skära guld med täljkniv, Cykelvasan och Lidingö XC är inne på samma linje...
Jag lägger mina stålar på andra och mer prisvärda lopp.

Anonym sa...

Jag tycker gränsen har passerats och kommer inte anmäla mig igen. Tre rundor har det blivit... Nu är det inte bara VR som försöker skära guld med täljkniv, Cykelvasan och Lidingö XC är inne på samma linje...
Jag lägger mina stålar på andra och mer prisvärda lopp.

Anonym sa...

Fritz, vilka cykelföreningar är det som står bakom brevet? Om du inte vill "hänga" ut dem kan du väl ange antalet föreningar iaf som undertecknat brevet?

Fritz sa...

Stort tack för alla era kommentarer och ert stöd. det glädjer mig att de flesta tänker som mig och vill påverka. Jag lovar att jag inte kommer att släppa detta utan fortsätta att bevaka VR och deras höjning. Varje förändring till det bättre eller sämre kommer att rapporteras.

På frågan hur många föreningar som skrivit brever så är svaret : 13 st bland dem de flesta stora föreningarna, den geografiska spridningen är stor, även om jag saknar de norrländska föreningarna på listan.

Mvh
Fritz

Helena sa...

Jag har kört fem ggr, stod över i fjol, står över i år och hade tänkt att köra nästa. Men nej! Det är för dyrt och som några skrev ovan för olycksrisken.
Det finns många andra fina lopp som inte kostar skjortan, jag bor i Jämtland och för de pengar en Vättern kostar för mig med resor, boende etc kan jag göra mycket annat, cykla utomlands tex.

Anonym sa...

Kanske dags att Bolaget(?) En Svensk klassiker börjar se över om det inte är möjligt med ett alternativt lopp. Skidåkningen har som det idag 4 olika alternativ. Vasaloppet + 2 Öppetspår(sön o mån) och dessutom Engelbrektsloppet

Johan Nordlund sa...

Hej
Vore trevligt att höra hur mötet gick med gruppledarna från subgrupperna,själv körde jag mitt andra lopp med med start i subgrupp och tack vare att man är från Finland så måste man byta grupp (200kr) för att komma dit, i.o.m denna höjning så blir det 2000kr för oss så min gräns är nådd,chansar eventuellt på ströplats nästa vår.
Hela kalaset landade i år på ca.700€ med allt.
Mvh.
Johan Nordlund Hangö Finland

Fritz sa...

Vansinnigt trist för er Finlandssvenskar som vill komma "hem" och hojja. Jag håller med dig om att det vore skoj och höra hur Submötet gick. Har inte sett eller läst något om detta.

Ett tips, nästa år åk över till Tartu i Estland och kör Tartu Rattaralli, ca 8000 startande, riktigt trevligt, dock inte lika långt som VR. 135km

Mvh
Fritz