torsdag 28 februari 2013

Öppet brev från Upsala CK (från www.Velo.se)

såg det här nu på morgonen och ag tyckte det onekligen var intressant speciellt med tanke på mitt förra  inlägg om att sportchefen avgick igår.

Kanske dags att hela styrelsen ställer sina platser till förfogande eller vad tycker ni?

Öppet brev från Upsala CK till Sveriges cykelklubbar och distrikt inför SCF:s årsmöte.
Upsala CK bad oss (www.velo.se) lägga upp detta ”öppna brev” till Cykelsverige inför det stundande årsmötet. Här följer brevet i sin helhet:
”Vi ber Er härmed att noggrant överväga valberedningens förslag till SCF:s ordförande.
Vi tycker att det är konstigt, att det alltid är samma personer i bakgrunden, som år efter år bedriver olika personvalskampanjer gentemot vissa klubbar och distrikt, som de vet att de kan påverka, men nöjda verkar de aldrig bli, för ett vet man, att vid nästa val är de igång igen, med nya konstellationer.
Vid förra årets val lyckades de t.o.m. i vårt eget distrikt, det var första gången i Upplands Cykelförbunds historia som rösterna lades på en annan kandidat, än den sittande ordföranden, utan föreningarnas vetskap.
Det kaos som har varit under det senaste året i Svenska Cykelförbundet måste ta slut. Tre styrelsemedlemmar har hoppat av under mandatperioden, däribland både ordförande och vice ordförande (de personer som under kuppartade former lyckades manövrera ut förre ordföranden Yvonne Mattsson). Kanslisten slutade p.g.a. kaoset, generalsekreteraren och personalrepresentanten har inte fått vara med på styrelsemöten, medan adjungerade personer med likasinnade åsikter som de ledande i styrelsen har medverkat. När både GS och sportchefen överväger att sluta, på grund av styrelsens trakasserier, (men det är väl det, som de i slutändan vill), har det gått för långt.
Nu är det dags för den tysta massan att sätta ner foten och göra sin röst hörd för svensk cykels bästa.Det går inte att göra SCF till en lekstuga, utan man måste ha en viss kunskap om cykelsporten och inte tro att man kan ändra på allt genom att utestänga andra från möten, trakassera personal m.m. Någon ordning får det lov att vara i ett förbund.

Ett år av turbulens och kaos räcker.När SOK och sponsorerna börjar dra örona åt sig och hotar att gå ut i media p.g.a. kaoset i förbundet, är det dags att den som var med och lyckades med bedriften, att få dessa sponsorer till cykelförbundet, får ta över rodret igen. Det finns ingen möjlighet, att vi kan ha ett liknande år till, då är allt förlorat för svensk cykel.
Yvonne Mattsson fick en gedigen inblick i cykelsporten redan under tidigt nittiotal under Postgirot Open, där hon var projektledare för Postgirot. Hon har med sin kompetens och kunskap om cykelsporten gett eko både i den internationella cykelvärlden, som i näringslivet. Att ha en kvinnlig och kompetent ordförande, har gett Sverige en oerhörd goodwill i den annars så manliga kretsen inom UCI samt i den övriga internationella cykelsfären.
I dessa tider, med allt tal om jämlikhet mellan könen, kan man ju ändå inte undgå att undra över om en manlig ordförande, som hade gjort så mycket för sitt idrottsförbund och haft den aktningen internationellt, verkligen skulle ha behandlats på samma sätt, baktalas och under kuppartade former avsättas.
Vi hoppas att ni sätter er in i detta och att Ni lägger er förenings röst på Yvonne Mattsson som SCF:s nästa ordförande för svensk cykels bästa.”
Upsala CK
Styrelsen

Inga kommentarer: