onsdag 2 april 2014

GRAN FONDO STOCKHOLM EN FLOPP?

Gran Fondo Stockholm riskerar att ställas in - OBS bilden en är ett montage"
Gran Fondo Stockholm riskerar att bli en flopp, Cykelbloggar och Svenska Cycling Plus kan nu avslöja att loppet helt saknar tillstånd för att utföra det. Detta bekräftas av Länsstyrelsen för Stockholms Län samt av två olika enheter inom Stockholms polisdistrikt. Claes Wohlin, Stockholmspolisen, kommentar till det hela är "sanden har runnit ur timglaset."

Som de flesta känner till så har det planerats ett stort cykelarrangemang i Stockholm sedan ett år tillbaka, vad däremot har saknats under planeringen är en exakt bansträckning, vid förfrågningar hos olika parter av arrangörerna har kommentaren varit att de fortfarande arbetar med frågan och de har även hänvisat att det är en komplex uppgift. Men att när bansträckningen är klar kommer de så snart det är möjligt informera och visa upp den.

Dessvärre kan nu Cykelbloggar och Svenska Cycling Plus avslöja att det finns inget tillstånd samt att polisen och länsstyrelsen i Stockholm inte ser hur de skall klara av att genomföra arrangemanget. Björn Loäng på Länsstyrelsen, kommenterade att det fanns en ansökan tidigare men att denne drog Fredrikshof IF CK tillbaka i början på februari. Anledningen till att de drog tillbaka den var att den avsåg ett tillstånd för en tävling. Björn sa även att en andra orsak var att cykelklubben inte själva trodde att de skulle hinna arrangera en så pass stor tävling och nu överlåtit arbetet direkt till arrangören Friends Arena Management AB. Vilka har enligt uppgift helt valt att kringgå Länsstyrelsen och ämnar endast söka ett tillstånd hos polisen i Stockholm och då för en "allmän sammankomst"  En sista kommentar från Björn var att det hela har skötts väldigt oprofessionellt och sist han talade med polisen hade det fortfarande inte inkommit en ansökan till polisen.

Två enheter inom polismyndigheten bekräftar vad Länsstyrelsen avslöjat för Cykelbloggar och Svenska Cycling Plus, Kjell Lindgren på polisen pressjour bekräftade Länsstyrelsen farhågor samt att någon ansökan inte har kommit in till polisen. Han kunde i och för sig inte uttala sig om alla turer men han var väl medveten att många inom polisen i Stockholm var engagerade runt Gran Fondo Stockholm. Claes Wohlin, operativ planerare för Stockholmspolisen,
bekräftar även han:  inget tillstånd och ingen ansökan. Han tillade att hela tillståndsmyndigheten inom Stockholmspolisen är engagerade i frågan och att de är förvånade över hur det hela har skötts. Han berättade till exempel att han redan i oktober deltog på ett möte med Friends Arena där han bad dem söka experthjälp. Han föreslog bland annat att de skulle försöka få med sig en känd cykelprofil som skulle kunna bistå dem. Utöver denna cykelprofil föreslogs en person som har stor vana av att anordna stora arrangemang, men denne person har inte kunskapen om cykellopp så även detta har runnit ut i sanden. På frågan om det över huvudtaget är möjligt för Gran Fondo Stockholm att få ett tillstånd för att genomföra sitt lopp så svarade Claes Wohlin att han är mycket tveksam, främst då han är den som är ansvarig för att tillsätta poliser till stora arrangemang och som det är idag finns det inga poliser att tillgå för Gran Fondo Stockholm, oavsett hur mycket de försöker. De flesta poliser har redan tillsatts på olika arrangemang runt om i länet och då det är valår och valrörelsen är i full gång i maj kommer detta även kräva sin tribut. Men även då en av remissinstanserna för ett tillstånd är Länsstyrelsen, vilka redan har försäkrat för Cykelbloggar och Svenska Cycling plus att tiden för ett tillstånd har passerats blir det mycket svårt för Friends Arena att få en ansökan beviljad.  Claes avslutade med att "sanden har runnit ur timglaset för länge sedan."

Ansvarig projektledare Stefan Börjesson på Friends Arena Management AB ställer sig frågande till Cykelbloggar och Svenska Cycling Plus uppgifter. Hans första kommentar var: loppet skall genomföras, något annat finns inte att tänka på. Men efter att vi konfronterat och avslöjat vad  både länsstyrelsen och polisen sagt så förstod han inte riktigt vari problemet ligger. Han sa att han kommer att göra allt för att loppet skall genomföras, punkt! Cykelbloggar och Svenska Cycling Plus följdfråga var då om de som betalat in sin anmälningsavgift få tillbaka sina pengar eller inte om loppet inte genomförs. Under Gran Fondo Stockhoms "frågor och svar" på deras hemsida står att inga  pengar betalas tillbaka Stefan Börjesson på Friends Arena kommenterade att om loppet mot all förmodan inte genomförs så har de inte levererat en produkt och då skall pengarna självklart betalas tillbaka. På frågan varför Fredrikshof IF CK dragit tillbaka ansökan och Friends Arena tagit över svarade Stefan kort att Friends Arena har bättre resurser för att genomföra loppet.
Angående tillståndet hävdar Stefan Börjesson på Friends Arena att de nyligen skickat in en sådan, men Polisen förnekar kategoriskt att någon sådan skall ha kommit in, den enda möjligheten är i så fall att den ligger i deras post för sortering, men då alla är engagerade i denna fråga skulle det snabbt bli känt om en ansökan för Gran Fondo Stockholm skulle ha inkommit.

Det som har känts olustigt under eftermiddagen är att Cykelbloggar tror att historien runt Gran Fondo kan skada cykelsporten, speciellt  i Stockholmsregionen. Många har redan betalat mycket pengar för att genomföra loppet och tyvärr kan det ju i slutändan innebära att de inte får tillbaka sin anmälningsavgift, trots Friends Arenas försäkran.
Det är också tråkigt att få information av polisen om att de upprepade gånger bett Friends Arena ta hjälp av experter. Polisen har bett Friends Arena att komma in med en seriös bansträckning, inte som den första som i princip ratades på en gång då den innebar att 80 korsningar skulle stängas av under sju timmar. Det har gått så långt att vissa inom polisen rått Friends Arena att dra sig tillbaka, lägga all energi på mässan som de tänker hålla inne på arenan och att ha något mindre jippo på cykeln runt arenan för att sedan komma tillbaka till nästa år. Enligt flera källor inom Fredrikshof IF CK har loppet redan långt över 1000 anmälda, vilket innebär att detta kan bli ytterligare en stor ekonomisk förlust för Friends Arena som under vinter och våren satsat stora resurser på marknadsföringen och om de nu även skall bli tvungen att betala tillbaka alla de pengar som kommit in i anmälningsavgifter. Vad notan kommer att sluta på kan nog ingen svara exakt.

Cykelbloggar och Svenska Cycling Plus gav Friends Arena möjlighet att återkomma till oss med ytterligare kommentarer och eventuella försäkringar, vilka de inte har valt att göra. Vi har även har utan framgång sökt företrädare för Fredrikshof IF CK för att få en kommentar.

Cykelbloggars egen uppfattning är att det lär dröja innan en förening lånar ut sitt namn till en arrangör utan att få vissa försäkringar. Fredrikshof IF CK gav upp framgångsrika Roslagsvåren till förmån för Gran Fondo Stockholm. Nu ser det dessvärre ut som att det troligtvis inte kommer att genomföras något Gran Fondo Stockholm. Det är bara att beklaga.

Fritz Olsson - Cykelbloggar / Svenska Cycling Plus
 
 

2 kommentarer:

John sa...

Vilken attans härva! Mycket märklig historia med tanke på att alla som någongång varit delaktig i att arrangera ett cykellopp vet att det krävs tillstånd. Vår lilla klubb i Växjö "Lammhultcyklisterna" har redan ansökt för vår "Kronobergstrippel" där det sista loppet Lammhultstrampet inte går av stapeln förrän i september!
/ J

Fritz sa...

Hej Johan,

Ja, det är detsamma för oss, vi lämnade in vår ansökan före jul. Men tyvärr så har de, och precis vad polisen sa, börjat i fel ände. Det senaste budet från Friends Arena är nu att de skickade in ansökan i måndags till Polisen. Vilka ännu inte har sett den. Länsstyrelsen (Johan Backman) som jag pratade med för ca 10 minuter sedan kände inte till någon ansökan för ett motionslopp, som de (Friends Arena) nu påstår att de skickat in.

ha en bra dag
Fritz